Aicinājums piedalīties projektu konkursā

Ar prieku paziņojam, ka esam atklājuši projektu finansējuma konkursu “Baltic Independent Media support” (BIM) programmas ietvaros.

Finansējumam iespējams pieteikties, iesniedzot vērtēšanai projekta koncepta aprakstu. Izraudzītie kandidāti tiks aicināti iesniegt izvērtēšanai pilnu projekta pieteikumu.

BIM programmas mērķis ir veicināt pieprasījumu pēc neatkarīgo mediju satura. Finansējums pieejams divu veidu aktivitātēm:

  • Mediju klubu izveide. Veidot mediju klubus, kuros dažāda vecuma dalībnieki savā starpā var dalīties ar pieredzi, atrast kopīgo, vienlaikus stiprinot kopienu un veidojot uzticību neatkarīgajiem medijiem.
  • Sabiedrības iesaiste mediju satura izveide. Kopienas interešu un aktualitāšu atainojoša satura radīšana. Kopienas iesaistīšana neatkarīgo mediju satura radīšana.
  • Izskatīsim arī cita veida projektus, ja ar to palīdzību sasniedzams programmas mērķis.

 Sīkāk ar konkursa nolikumu un BIM programmas mērķiem varat iepazīties projekta pieteikuma formā.

Projekta koncepta apraksta iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 28. maijs plkst.17:00

Pieteikumu jāiesniedz elektroniski, to nosūtot uz e-pastu keita.melle@britishcouncil.lv

Projekta plānotās aktivitātes iespējams realizēt, sākot no šī gada augusta.

Projekta pieteikumu meklē zemāk.