Šajā sadaļā sniegta informācija par:

  • konfidencialitāti, datu aizsardzību un informācijas brīvību
  • visu British Council tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem, pieejamību un informācija par to, kā var iesniegt sūdzību;
  • informācija par politikas noteikumiem, kurus ievēro British Council.

Šī informācija laiku pa laikam tiek atjaunināta.

Konfidencialitāte

Konfidencialitāte

Mēs uzskatām, ka personas informācijas likumīga un pareiza apstrāde ir svarīga mūsu sekmīgai darbībai un mūsu sadarbības partneru uzticības saglabāšanai. Tāpēc šis paziņojums attiecas uz visiem mūsu birojiem neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Šeit var izlasīt visu mūsu konfidencialitātes politiku angļu valodā.

Datu aizsardzība

Uzziniet, kā mēs aizsargājam jūsu informāciju un kā jūs varat pieprasīt piekļuvi informācijai, kuru mēs glabājam par jums.

Šeit var izlasīt visu mūsu datu aizsardzības politiku angļu valodā.

Informācijas brīvība

British Council lepojas ar saviem centieniem meklēt jaunus un atklātus veidus sadarbībai ar visas pasaules iedzīvotājiem. Lai veidotu integritāti un uzticēšanos, ir svarīgi parādīt pozitīvu piemēru, atklājot pasaulei vairāk par savu organizāciju.

Šeit var izlasīt visu mūsu informācijas brīvības politiku angļu valodā.

Šīs vietnes lietošanas noteikumi

Britu Padome sagatavojusi specifisku informāciju par to, kā drīkst izmantot šo vietni. Šeit atrodama informācija par to, kā šī vietne izveidota, lai būtu pieejama visiem. Šeit var arī uzzināt, kā iesniegt sūdzību.

Lietošanas noteikumi

British Council ir noteikumi un nosacījumi par šīs vietnes izmantošanu, kā arī uz to un no tās vedošo saišu lietošanu.

Šeit var izlasīt noteikumus un nosacījumus pilnībā angļu valodā.

Pieejamība

Mēs esam veltījuši lielus pūliņus, lai www.britishcouncil.lv būtu ērti lietojama visiem neatkarīgi no izmantojamās pārlūkprogrammas un no tā, vai piekļuvē tai tiek vai netiek izmantots kāds īpašs aprīkojums.

Plašāku informāciju par British Council tīmekļa vietnes pieejamības pasākumiem var izlasīt angļu valodā.

Sūdzības iesniegšana

Mums ir svarīgs jūsu viedoklis. Mēs vēlamies panākt, lai jūsu iespaids par sadarbību ar British Council būtu patīkams, tāpēc labprāt uzklausīsim jūsu komentārus, ieteikumus un ziņojumus par apmierinātību vai neapmierinātību ar servisu saziņā ar mums vai mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanā. Mēs vēlētos arī uzzināt, vai kāds mūsu darbinieks jūs ir izcili apkalpojis.

Šeit var izlasīt visu mūsu politiku par sūdzības iesniegšanu angļu valodā.

Politikas noteikumi

British Council kā kultūras sakaru organizācijai ir politikas noteikumi, kurus tā ievēro:

Bērnu aizsardzības politika

British Council apzinās, ka mums ir fundamentāls pienākums rūpēties par visiem bērniem, kurus mēs iesaistām sadarbībā, tostarp pienākums pasargāt tos no pāridarījumiem. To mēs panākam, ievērojot Lielbritānijas bērnu aizsardzības likumus un attiecīgos likumus katrā no valstīm, kurās darbojamies, kā arī ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Konvenciju par bērnu tiesībām (UNCRC).

Šeit var izlasīt visu mūsu bērnu aizsardzības politiku angļu valodā.

Vides politika

British Council ir apņēmusies panākt atbilstību Lielbritānijas un starptautiskajiem standartiem ietekmes uz vidi pārvaldībā. Mēs apzināmies savas uzņēmējdarbības un dažādu darbību ietekmi uz vidi. Mēs apzināmies arī klimata pārmaiņu draudus labklājībai, sociālajam taisnīgumam un dzīves kvalitātei. Tāpēc esam apņēmušies pārvaldīt un līdz minimumam samazināt savu ietekmi uz vidi.

Šeit var izlasīt visu mūsu vides politiku angļu valodā.

Vienlīdzīgas iespējas un daudzveidība

British Council rada starptautiskas iespējas Lielbritānijas un citu valstu iedzīvotājiem un veido to savstarpēju uzticēšanos visā pasaulē. Mūsu darba gaitā tiek veidoti kontakti ar cilvēkiem no dažādām sabiedrībām un kultūras vidēm. Tāpēc mūsu darba svarīgs elements ir efektīva daudzveidības ievērošana un vienlīdzīgu iespēju veicināšana.

Šeit var izlasīt visu mūsu politiku angļu valodā, lai uzzinātu, kā mēs iekļaujam savās programmās un projektos vienlīdzīgas iespējas un daudzveidību, un ar ko sazināties, lai uzzinātu vairāk.