Mūsu darbs vietējās kopienās
©

Mat Wright

Mūsu darbs vietējās kopienās sniedz iespēju gan cilvēkiem, gan arī organizācijām veidot daudz iekļaujošāku, atvērtāku un veiksmīgāku pasauli, kā arī savieno vietējās iespējas ar pasaules tēmām - no sociālas rīcības līdz dažādībai, kā arī jaunatniešiem būtisku jautājumu risināšanai. Kopienas projektus mēs īstenojam partnerībā ar vietējām un starptautiskajām organizācijām, kuras ir ekspertes mums būtiskos jautājumos, piemēram, jauniešu aktivitātēs, sociālajā uzņēmējdarbībā, kultūras attiecību veidošanā, vienādu iespēju nodrošināšanā un dažādības jautājumos, migrācijā, sociālajā iekļaušanā un iesaistē, kā arī pilsoniskajā līdzdalībā. 

Šajā sadaļā