Mūsu darbs izglītības jomā

Mūsu darbs izglītības jomā saistīts ar projektiem, kas veicina mūsdienīgu 21. gadsimta prasmju attīstību no kritiskās domāšanas līdz pat angļu valodai, kas noderēs starptautisku kontaktu veidošanā. Mēs nodrošinām dalīšanos ar Lielbritānijas un citu pasaules valstu inovatīvu pieredzi izglītības jomā.  Mēs apvienojam projektu partnerus izglītības nozarē, lai kopīgi īstenotu kvalitatīvus un ilgtspējīgus projektus.

Šajā sadaļā