Ar savu darbu izglītības, sabiedrības, angļu valodas un mākslas jomā mēs uzlabojam dzīvi miljoniem cilvēku Lielbritānijā un visā pasaulē. 

Mēs sadarbojamies ar daudzām organizācijām no dažādām nozarēm, izmantojot savus globālos tīklus, pieredzi un uzticību, lai palīdzētu tām sasniegt savus mērķus. Mēs vienmēr pilnībā izprotam savu biznesa partneru korporatīvo sociālo atbildību un mārketinga stratēģijas. Tāpat mēs cienām arī savu publiskā un trešā sektora partneru mērķus attīstības, izglītības un mākslas jomās.

Kāpēc sadarboties ar mums?

Sadarbība ar mums var būt izpausties dažādi – no vienkāršas pasākuma sponsorēšanas līdz ilgtermiņa pastāvīgai sadarbībai ar British Council, kas sniedz mūsu partneriem reālus ieguvumus.

Iemesls sadarboties ar mums

Piesaistiet jaunu auditoriju

Ja kļūsiet par mūsu partneriem, mēs varam palīdzēt jums saistīties ar tādu kopīgu mērķauditoriju kā studenti vai jaunie speciālisti. Sponsorējot kādu pasākumu, izstādi vai programmu ar Britu padomes starpniecību, jūs varēsiet pilnībā izmantot mūsu interneta un citu mediju mārketinga infrastruktūras un pieredzes priekšrocības..

Mēs palīdzam dažādiem uzņēmumiem – no aviolīnijām līdz bankām – efektīvi popularizēt to produktus un pakalpojumus.

Nostipriniet savu zīmolu

The British Council zīmols bauda uzticību visā pasaulē un pārstāv labākos Lielbritānijas sasniegumus. Jau vairāk nekā 80 gadus mēs palīdzam iedzīvotājiem un organizācijām visā pasaulē.

Mūsu zīmola pamatā ir cieņa pret tādām vērtībām kā cilvēki, integritāte, abpusējs izdevīgums, radošais gars un profesionālisms. Šīs vērtības ir pamatā itin visam mūsu darbam.

Vai jūsu mērķis ir sponsorējums, kopīga zīmolrade vai oficiālā partnera statuss – mēs spēsim radīt jūsu zīmolam pievienoto vērtību. Ar tādu kanālu palīdzību kā pasākumi, interneta kampaņas un sociālie mediji mēs spējam arī popularizēt jūsu zīmolu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Sasniedziet savus Korporatīvās sociālās atbildības mērķus

Mēs varam izmantot savu pieredzi sociālas ievirzes programmu rīkošanā, lai palīdzētu jums sasniegt Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) mērķus. No konkrētas programmas izstrādes un popularizēšanas līdz attiecību veidošanai un darbinieku ieinteresētības panākšanai mēs darbosimies kā pilnvērtīgs partneris, lai nodrošinātu jūsu centienu efektivitāti.

Svarīgs aspekts mūsu KSA sadarbībā ir mūsu partneru uzņēmumu darbinieku iesaistīšana un motivēšana.

Mūsu KSA pasākumos iesaistītie darbinieki bieži atzīst, ka jūt gandarījumu par šādu atdevi un lepojas ar piederību sociāli atbildīgam uzņēmumam. Ar savu zīmolu, kas bauda uzticību visā pasaulē, mēs varam arī popularizēt jūsu KSA profilu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Piekļūstiet mūsu globālajam tīklam

Jau vairāk nekā 80 gadus mēs veidojam saikni starp Lielbritāniju un citām valstīm.

Tas ļauj mums veidot stabilas attiecības ar valdību vadītājiem, politikas noteicējiem, vecākajiem padomniekiem un plašāko sabiedrību.

Mūsu darbs aptver izglītību, sabiedrību un mākslu, un mēs spējam sasaistīt jūs ar globāliem ekspertu tīkliem katrā no šīm jomām. Mūsu pasākumi un atpazīstamība bieži sniedzas pāri valstu robežām, ļaujot mūsu partneriem uzsākt darbību starptautiskā līmenī.

Mūsu globālā ietekme

Mēs palīdzam cilvēkiem visā pasaulē atrast izglītības iespējas un radošas idejas un veidot abpusēji izdevīgas attiecības Lielbritānijas un citu valstu iedzīvotāju starpā. Ja jūsu uzņēmumā ir pieņemta politika veidot sadarbību Singapūrā ar mākslas, izglītības vai inovatīvu sociālās atbildības programmu palīdzību, tad British Council var jums palīdzēt

Mums ir plaša pieredze. Globālā mērogā no 2011. līdz 2013. gadam:

  • mēs esam sadarbojušies ar 15 390 valdību, biznesa un sociālajiem vadītājiem visā pasaulē
  • mūsu pasākumus apmeklējuši 19,8 miljoni cilvēku
  • mums ir 427 000 vecākie pasniedzēji un akadēmiķi
  • 19 000 brīvprātīgie piedalījušies mūsu darbā ar jaunatni un sabiedrību
  • 294 000 apmācāmie saņēmuši 1,3 miljonus mācībstundu mūsu angļu valodas skolās.