Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu "People to People Cultural Engagement 2016-2021", kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Programma tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām.       

Galvenie šīs programmas mērķi ir sniegt cilvēkiem izdevību apgūt nepieciešamās prasmes, attīstīt jaunu pieeju ikdienas izaicinājumiem un saskatīt iespējas, kas palīdzētu pilnībā iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās, valstīs, kā arī plašajā ES, vienlaikus stiprinot attiecības ar Apvienoto Karalisti.