Radošās darbības nedēļa radi! 2016
Date
Trešdiena 18 May 2016 -
11:00 to 16:30

Konference Pārjaunot muzeju / Restart Museum ir viens no Radošās darbības nedēļasradi!2016 centrālajiem notikumiem, kas Starptautiskajā muzeju dienā norisināsies Rīgas mākslas telpā. Šogad radi! īpaši akcentē mūsdienīga muzeja izaicinājumus, muzeju kā tradīciju, vērtību, izziņas un jaunu domāšanas modeļu telpu.

Pašlaik Latvijā notiek vairāki vērienīgi muzeju rekonstrukcijas projekti: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīgas Motormuzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, virkne memoriālo muzeju tiek modernizēti, pārtopot par laikmetam atbilstošām – aicinošām un pieejamām vietām, kur tikties, mācīties un gūt iespaidus.

Muzejs kā sabiedrības atmiņas institūcija ne tikai perfekti iederas radošo, kultūras un tūrisma industriju saimē, bet, nenoliedzami, arī papildina to. Muzeji var piedāvāt iespēju radīt jaunus pakalpojumus un preces caur gadsimtos uzkrātā materiālā un nemateriālā mantojuma efektīvu izmantošanu. Ideāli, ja muzejs darbojas kā katalizators radošumam un izaugsmei. Bet lai tā notiktu, muzejus tāpat kā citas sarežģītas sistēmas nepieciešams laiku pa laikam pārjaunot jeb restartēt. 

Kā tas ir – restartēt muzeju? Kā muzeja jaunradīšanas procesu uztver un vērtē dažādas tajā iesaistītās puses? Fokusējoties uz muzeju un radošo industriju partnerībām, konference piedāvā demokrātisku platformu pieredzes apmaiņai ar mērķi rosināt domāšanu, kas arī ir restarta palaišanas poga. Par muzeju jaunradīšanas veidiem un izaicinājumiem pieredzē dalīsies Latvijas un ārvalstu muzeju un radošo industriju pārstāvji.

Konferences valoda – latviešu un angļu.

Aicināti visi interesenti! Lūgums iepriekš REĢISTRĒTIES šeit.

Kontaktpersona: Kultūras ministrijas Radošo industriju nodaļas vecākā referente Gunta Miheloviča, Gunta.Mihelovica@km.gov.lv, (+371) 67330243