Sieviete pierakstās uz British Council moderētajiem interneta kursiem.

Šos kursus vada British Council moderators sadarbībā ar skolotāju grupu no visas pasaules, un tiem ir noteikti sākuma datumi. Visi mūsu moderatori ir izcili skolotāju interneta apmācību vadītāji ar daudzu gadu pieredzi dažādās mācību jomās. Mēs piedāvājam trīs moderētos kursus:

Primary Essentials

Primary Essentials kurss ir paredzēti angļu valodas skolotājiem valsts vai privātajās pamatskolās vai vidusskolas angļu valodas skolotājiem, kuri vēlas strādāt pamatskolu sektorā.

Ja vēlaties apgūt angļu valodas pasniegšanas pamatus jaunāko klašu skolēniem 7 līdz 11 gadu vecumā, šis ir jums vispiemērotākais kurss. Izmantojot video, audio un kopienas elementus, jūs iegūsiet nepieciešamās pamatzināšanas, kas palīdzēs sekmīgā pedagoga darbā.

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.

TKT Essentials (Teaching Knowledge Test)

The TKT Essentials kursā sniegts ievads angļu valodas pasniegšanas metodoloģijā skolotājiem, kuri vēlas uzlabot savas prasmes komunikatīvā valodas pasniegšanā. Tas ir piemērots gan jauniem skolotājiem – neseniem augstskolas absolventiem, kuriem jāapgūst zināšanas par ELT svarīgākajiem konceptiem, gan pieredzējušiem pedagogiem, kuri vēlas atjaunināt pasniegšanas metodoloģiju.

TKT Essentials kursam ir trīs moduļi, kas organizēti arī kā divi atsevišķi kursi: TKT Module 1 un TKT Modules 2 & 3.

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.
 

CLIL Essentials (Content and Language Integrated Learning)

Šis ir interneta kurss skolotājiem, kuri valsts un privātajās skolās pasniedz angļu valodā tādus mācību priekšmetus kā ģeogrāfija, vēsture, matemātika un dabaszinātnes. Šis kurss ir piemērots pieredzējušiem pamatskolas un vidusskolas skolotājiem, gan valodas skolotājiem, kuri atbalsta priekšmetu skolotājus, gan priekšmetu skolotājiem, kuri strādā CLIL kontekstā.

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.