Vīrietis pierakstās uz Britu Padomes pašmācības kursiem.

Tie ir kursi, kurus var uzsākt jebkurā laikā un mācīties brīvi izvēlētā tempā. Mēs piedāvājam trīs pašmācības kursus:

Īpašas izglītības vajadzības

TeachingEnglish Special Educational Needs interneta kursi paredzēti gan pamatskolas, gan vidusskolas jaunāko klašu skolotājiem, kā arī tiem, kuri pasniedz mācību priekšmetus angļu valodā.

TeachingEnglish Special Educational Needs mērķis ir:

  • izglītot skolotājus par attieksmi pret skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām;
  • palīdzēt skolotājiem atklāt un pārvarēt savu neobjektivitāti un aizspriedumus;
  • informēt skolotājus par dažādām īpašām izglītības vajadzībām un to ietekmi uz mācīšanu un mācīšanos;
  •  sniegt skolotājiem mācīšanas stratēģiju kopumu, kas veicina iekļaujošu mācīšanos un ir labvēlīgas visiem skolēniem;
  • palīdzēt skolotājiem iekļaujošas attieksmes kultivēšanā klasē vai skolā;
  • atbalstīt skolotājus lielākas pārliecības iegūšanā darbā ar skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām..

Nepieciešamais angļu valodas līmenis: B1+

TeachingEnglish Special Educational Needs kursu var veikt divējādi:

  • 100% pašmācībā bez novērtēšanas;
  • ar portfolio novērtēšanu no pasniedzēja puses (ņemiet vērā, ka portfolio novērtēšanai nepieciešama vismaz 8 vienību pabeigšana).

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.

Mācību tehnoloģijas klasē

Šis ir skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kurss, kurā angļu valodas skolotāji tiek iepazīstināti ar jauno tehnoloģiju izmantošanas valodu apguvē skolā galvenajiem aspektiem. Šī kursa moduļi aptver dažādas interneta tehnoloģijas ar tādām tēmām kā interneta lietošana, lietotāju kiber-labklājība, MS Office lietojumprogrammu izmantošana, interneta video un audio izmantošana, kā arī sociālo tīklu un citu interneta tehnoloģiju izmantošana izglītības mērķiem.

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.

Soļi uz panākumiem

Ja jūs gatavojaties beigt studijas, lai kļūtu par skolotāju, vai jau strādājat šajā profesijā pirmos divus gadus, šis kurss jums lieliski noderēs. Tas palīdzēs jums pārtapšanā no studenta – skolotāja par īstu profesionāli un sekmīgi pielietot praksē augstskolā apgūtās teorētiskās zināšanas.

Uzziniet vairāk TeachingEnglish lapā.