British Council pārstāvniecība Latvijā izsludina projektu ideju konkursu

Ik gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar partneriem īsteno vairāk nekā 40 projektu, lai sniegtu izdevību cilvēkiem apgūt nepieciešamās 21. gadsimta prasmes, attīstītu jaunu pieeju ikdienas izaicinājumiem un saskatītu iespējas, kas palīdzētu pilnībā iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās.

Lai sasniegtu vēl plašāku sabiedrību, British Council pārstāvniecība Latvijā izsludina projektu ideju konkursu, kura mērķis ir atbalstīt kultūras un mākslas projektus, kas:

  • veicina Latvijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas vienojošo kultūras un mākslas vērtību izmantošanu inovatīvu, iekļaujošu un starpdisciplināru kultūras un mākslas projektu ideju attīstīšanai un realizēšanai
  • attīsta sociāli inovatīvas un iekļaujošas mākslas un kultūras platformas un idejas, kuras sekmē dažādu sabiedrības grupu un kopienu savstarpēju cieņpilnu dialogu un ir balstītas kopīgā pieredzē, sociālajā atmiņā vai līdzāspastāvēšanas praksē
  • stimulē dažādu sabiedrības grupu un kopienu sadarbību kultūras un mākslas projektu ideju realizēšanā.

Konkursa pieteikumi ar norādi “2019. gada pavasara projektu ideju konkursam” iesniedzami līdz 2019. gada 30. aprīlim, nosūtot pa pastu uz British Council pārstāvniecības Latvijā biroju (Alberta ielā 13, Rīga, LV-1010) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi mail@britishcouncil.lv.