Krisa Voudhausa (Kris Wodehouse)

BEd (Hons) NPQH – reģionālā vadītāja “Achievement for All”

Krisa Voudhausa pievienojās organizācijai “Achievement for All” 2013. gadā un šobrīd ir atbildīga par reģionālo vadītāju vietnieku komandu, kas nodrošina programas Achievement Coach īstenošanu skolas un pirmsskolas izglītības programmās.

Krisai ir vairāk nekā 28 gadu darba pieredze izglītības nozarē, sākot savu karjeru kā skolotājai, līdz vadošiem amatiem Apvienotajā Karalistē un britu starptautiskajās skolās. Kā izglītības padomniece viņa ir strādājusi vietējās pašvaldībās labklājības izglītībā un veselības nozarē.

Vietējās pašvaldībās Anglijas dienvidos Krisa sekmīgi īstenojusi Izglītības departamenta sociālo, emocionālo aspektu mācīšanās (angļu val.- SEAL) programmas  ieviešanu skolās, to pilnveidojot un veicot mācībspēku apmācību. Krisai ir bijusi nozīmīga loma, veicinot iespēju vienlīdzību iekļaujošajā skolā/ kultūras vidē.

Krisa ir vadītāja ar augstskolas diplomu izglītības nozarē.  

 

Marija Golubeva

Izglītības politikas analītiķe  

Marija Golubeva ir izglītības politikas analītiķe, uzņēmuma “RHC Consulting” valdes locekle. Studējusi Latvijas Universitātē un Kembridžas Universitātē (Lielbritānijā), kur ieguvusi vēstures doktora grādu. Strādājusi valsts pārvaldē, ilglaicīgi darbojusies domnīcā “PROVIDUS” un vēlāk uzņēmumā “ICF” Briselē, kur vadīja Eiropas projektus izglītības politikas jomā. Aktīvi iesaistās izglītības projektos Centrālāzijas valstīs. Pašlaik ir Kustības Par! valdes locekle. 

 

Mārīte Rozenfelde

Asoc. Prof., Dr.paed., Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola 

Mārīte Rozenfelde ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore, Dr. paed. speciālajā pedagoģijā, RTA Personības socializācijas pētījumu institūta vadošā pētniece apakšnozarē – nozaru (speciālā) pedagoģija; profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” un profesionālās maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” direktore; Latvijas speciālo pedagogu asociācijas (LSpecPA) dibinātāja un valdes priekšsēdētāja.

Pedagoģijas jomā strādā kopš 1979. gada. 22 darba gadi ir saistīti ar praktisko darbu speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs. Jau no 2003. gada autore ik gadu organizē un vada akadēmiskās konferences, kurās tiek aplūkotas speciālās pedagoģijas aktualitātes Latvijā un ārzemēs. 2005. gadā autore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā izveidoja Speciālās pedagoģijas laboratoriju – agrīnās palīdzības centru un līdz 2015. gadam vadīja tās darbu.

Autore ir izstrādājusi un saskaņojusi LR Izglītības un zinātnes ministrijas 35 pedagogu tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, no kurām daudzas šobrīd tiek īstenotas dažādās izglītības iestādēs. Individuāli un kolēģu grupā izstrādājusi 10 metodiskos līdzekļus darbam ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi. Kopš 2017. gada vada 10 mācību un metodisko līdzekļu izstrādi ESF un VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

 

Mariuss Franks (Marius Frank)

BSc (Hons) NPQH FRSA – E-mācīšanās un materiālās attīstības direktors “Achievement for All”

Mariuss Franks pievienojās programmai “Achievement for All” i 2012. gadā un šobrīd ir E-mācīšanās attīstības stratēģiskais vadītājs.

Viņš ir strādājis par skolotāju, veidojis vadītāja karjeru valsts spēcīgākajās skolās, pēc kā bijis Bedminster Down vidusskolas Bristolē direktors. Lai arī 2000. gadā šī skola atradās 200 vispārizglītojošo skolu valstī saraksta apakšgalā, desmit gadu laikā viņš kā skolas vadītājs, neskatoties uz zemajiem rādītājiem sākumā, trīskāršoja skolas veiktspēju. 2010. gadā Mariuss kļuva par “ASDAN” izpilddirektoru (liela labdarības organizācija mācību programmu attīstības veicināšanā un kvalifikācijas piešķiršanā).

Mariuss ir izstrādājis daudzveidīgu programmu klāstu, tostarp pirmsskolas izglītības profesionāļiem un auklēm paredzēto Kornvolas Koledžas “RETAIN” programmu, kuras mērķis ir noturēt jaunos profesionāļus savā profesijā, 2000 stundu profesionālu atbalstu profesionālās attīstības programmai “Achievement for All”, kā arī starptautiski atzīto Digitālās rakstprasmes (Digital Literacy) programmu, kas izstrādāta sadarbībā ar “Microsoft”, un šobrīd tiek izmantota 63 pasaules valstīs.

Mariuss šobrīd vada valsts finansētu nacionālo projektu, kura mērķis ir integrēt speciālās izglītības vajadzības (Special Educational Needs) un invaliditātes reformas (Disability Reform) politiku un praksi, pārveidojot jauniešu tiesiskuma (Youth Justice) sistēmas jauniešiem ar speciālām vajadzībām, un strādājot ar gandrīz diviem tūkstošiem profesionāļu no vietējām pašvaldībām un tādām organizācijām kā “Youth Offending Teams”, “Secure Estate”, “Health and Social Welfare”. 

 

Siana Viljamsa

British Council programmas “Connecting Classrooms” koordinatore

Siana Viljamsa desmit gadus strādājusi Londonas vispārizglītojošajās skolās, pēc tam kļūstot par izglītības darbinieci vietējā pašvaldībā Londonas dienvidos. Šajā amatā viņa vadīja dažādas programmas bērniem un jauniešiem, kas koncentrējās uz iekļaujošu, sociālu un emocionālu izglītību, iebiedēšanu un konfliktu risināšanu. 

2010. gadā Siana kļuva par ārštata izglītības konsultanti, koordinatori un treneri. Kopš tā laika viņa ir koncentrējusies uz iekļaujošās izglītības kopienām. Kopš 2015. gada viņa ir British Council programmas “Connecting Classrooms” koordinatore Malāvijā. Siana Viljamsa ir arī British Council vēstniece un vieslektore Kambrijas Universitātē Apvienotajā karalistē.