©

Inese Kalniņa

Kopš 2012. gada Latvijā darbojas Kultūras vēstnieku kustība, ko aizsāka British Council projekts “Intercultural Navigators”.  

Katru gadu Latvijas Kultūras vēstnieku kopienas pasākumos piedalās dažādu kopienu un vecumu dalībnieki visā Latvijā. Kopš 2017. gada British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbojas ar organizāciju “Sadarbības platforma”, kas īsteno ne tikai aktivitātes Latvijas Kultūras vēstnieku kopienas popularizēšanai, bet arī veicina starpkultūru dialogu un ar pasākumiem cenšas saliedēt etniski dažādo Latvijas sabiedrību.

Pašlaik Latvijā darbojas jau vairāk nekā 200 apmācītu un kvalificētu kultūras vēstnieku, kuri ar dažādu pasākumu palīdzību veicina mijiedarbību starp dažādām etniskajām grupām. Lai stiprinātu kultūras vēstnieku kapacitāti, kopš 2018. gada “Sadarbības platforma” kopā ar British Council rīko gan Kultūras vēstnieku nometni, gan dažādas apmācības vēstnieku izglītošanā. Nometnes dalībniekiem ir iespējas ne tikai gūt jaunas zināšansa, bet arī iepazīt citus kultūras kopienu līderus, veidot sadarbību nākotnes projektiem. Nometnes dalībnieki atzīst – dalība nometnē veicina tolernaci, sapratni, izpratni par minoritātēm Latvijā. 

Latvijas Kultūras vēstnieku nometnes dalībnieki nometnes laikā izstrādā projektus, ko īsteno nākamā gada laikā, piemēram, 2018. gada nometnes dalībnieki, sadarbojoties ar partneriem, izstrādāja astoņus dažādus projektus, no kuriem lielākā daļa tika īstenoti 2019. gada sākumā. Ir projekti, kuri turpinās, pašiem tā īstenotājiem atrodot atbalstu no vietējām pašvaldībām, piemēram, izstāde “Vecticībnieku tradīciju popularizēšana” turpina ceļojumu no Preiļiem uz citiem Latvijas reģioniem. Pateicoties kultūras vēstnieku atsaucībai, notika konkurss  “Tautasdziesmu MEMES”, kas tagad kļuvis par Kr. Barona muzeja apmācību programmu un tiek īstenota Latvijas skolās. Interesanti, ka šis projekts arī atvasināts, tagad savas tautasdziesmu memes veidos ne tikai latviešu jaunieši, bet arī mazākumtautību jaunieši, piemēram, igauņu, ukraiņu un krievu pārstāvji. 

2018. gada 11. augustā Jelgavā norisinājās pirmais Latvijas Kultūras vēstnieku festivāls, kur tikās dažādu Latvijas reģionu 14 mākslinieciskie kolektīvi, pulcējot vairāk nekā 200 dažādu tautību dalībniekus - latviešus, poļus, krievus, kazakus, burjatus, ukraiņus, baltkrievus u.c. Festivāla organizēšanā iesaistījās 17 kultūras vēstnieki un viņu pārstāvētie kolektīvi. Tā bija unikāla iespēja iepazīt pašiem vēstniekiem vienam otru un veidot jaunas sadarbības, kam sekojuši vairāki kopīgi pasākumi, bet 2019. gada rudenī notiks pirmais Latvijas Kultūras vēstnieku forums.

“Sadarbības platforma” sadarbībā ar “Sprīdīša skolu” un ar British Council atbalstu 2019. pavasarī aicināja mazākumtautību bērnus uz nodarbībām “Tautas tērpi Latvijā”, lai meklētu un atrastu līdzīgo un atšķirīgo latviešu un Latvijā dzīvojošo tautu kultūrā un tradīcijās. Šīs nodarbības guva atsaucību, kā rezultātā tās tiks organizētas arī 2019./2020. gadā, viesojoties vairākās Latvijas skolās.

2019. gada augustā notiks jauniešu nometne Kurzemes pusē, kur piedalīsies 40 jaunieši no visas Latvijas. Četru dienu laikā jaunieši darbosies plecu pie pleca, veicinot toleranci un starpkultūru dialogu starp dažādām etniskajām grupām.