Projektu konkursu
©

Inese Kalniņa

Katru gadu British Council pārstāvniecība Latvijā kopā ar dažādiem partneriem īstenot vairāk nekā 40 projektu, kuriem viens no mērķiem ir palīdzēt iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā savās kopienās.

Lai sasniegtu vēl plašāku sabiedrību, kā arī atbalstītu vietējo kopienu iniciatīvas saliedētākai sabiedrībai, British Council pārstāvniecības Latvijā programma “Darbīgās kopienas” izsludina projektu konkursu, kura mērķis ir atbalstīt vietējās kopienas projektus, kuri:

  • iedrošina un atbalsta dažādu sabiedrības grupu pārstāvjus uzsākt kopienu iniciatīvas, kas sniedz pozitīvas un paliekošas pārmaiņas kopienai
  • rada apstākļus un iedrošina kopienu pārstāvjus izteikt savu viedokli, aktīvi iesaistīties un līdzdarboties kopienas procesos un aktivitātēs 
  • stimulē dažādu sabiedrības grupu un kopienu sadarbību, veicinot sabiedrības saliedētību.

Projektu konkursa pieteikumi ar norādi “Darbīgās kopienas projektu konkursam” iesniedzami līdz 2019. gada 30. novembrim, nosūtot tos elektroniski uz e-pastu: mail@britishcouncil.lv vai arī pa pastu uz British Council pārstāvniecības Latvijā biroju (Alberta iela 13, Rīga, LV-1010).

Saziņai:

Kristine Leontjeva 
Projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja
M +371 29346386 | kristine.leontjeva@britishcouncil.lv