Festivāls “Komēta” ir starpdisciplinārs kultūras festivāls Daugavgrīvas cietoksnī, kas paplašina kultūras pieejamību un bagātina kultūrvidi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, piedāvājot apmeklētājiem plašu kultūras un izglītības programmu vairākos tematiski saistītos ciematos – dzīvā mūzika, laikmetīgais cirks, Komētas akadēmija, kino un vizuālā māksla – to visu var sastapt Komētā.

Šogad festivāls notika jau trešo reizi. 

Festivāls ir nekomerciāls, tā veidošana balstīta līdzdalības principos. Būtiska Komētas iezīme ir tā, ka tajā nopietni tiek domāts par pēc iespējas mazāka ekoloģiskā pēdas nospieduma atstāšanu, nosakot vairākus būtiskus festivāla plānošanas un īstenošanas pamatprincipus. Festivālā norisinājās arī viena no Free Riga diskusijām par pilsētu apkaimju attīstības iespējām.

2018. gada 27.–29. jūlijā trīs dienās festivālu apmeklēja ap 3000 cilvēku. Pirms festivāla tika rīkotas arī apkārtnes sakopšanas talkas, iesaistot vietējās kopienas iedzīvotājus.