©

Roberts Buckmasters

Lai palīdzētu pilnveidot angļu valodas skolotāju profesionālās prasmes, kā arī iepazīstinātu viņus ar jaunajiem izglītības standartiem un veicinātu savstarpējās tīklošanās iespējas, arī 2018. gadā British Council pārstāvniecība Latvijā turpināja sadarbību ar Latvian Association of Teachers of English (LATE). 

Angļu valodas skolotājiem tika rīkota ierastā vasaras skola, ikgadējā LATE konference un pasākums Daugavpilī.

2018. gada 15.-18. augustā Priekuļos norisinājās LATE vasaras skola angļu valodas skolotājiem “Coping with Competences”, ko apmeklēja 54 skolotāji no dažādām Latvijas skolām.                                                                                                         

Lai nometnes dalībnieki iegūtu pēc iespējas dažādāku pieredzi, apmācību procesā tika iekļauti gan profesionāli vietējo un ārvalstu lektori, gan praktiskas nodarbības grupās un pāros. Ļoti vērtīga bija iespēja strādāt kopā skolotājiem ar dažādu pieredzi – gan no mazām, lielām skolām, ar atšķirīgu bērnu daudzumu klasēs, dažādām etniskajām grupām. Šī pieredze deva iespēju ne tikai apgūt darbam noderīgas zināšanas un prasmes, bet arī veidot kontaktus ilgtermiņa sadarbībai nākotnē.

Turpinot iepazīstināt angļu valodas skolotājus ar kompetencēs balstīto izglītības saturu, 2018. gada 18. – 19. augustā Rīga 1. ģimnāzijā norisinājās LATE ikgadējā konference, pulcējot 150 dalībniekus no visas Latvijas. Konferences tēma bija “Skolēnu izglītošana 21. gadsimta pasaulei: kompetencēs balstīta mācīšana un mācīšanās.” Konferences atklāšanā piedalījās arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, uzsverot skolotāju nozīmīgo darbu ar skolēniem, mācot ne tikai valodu, bet arī dzīves prasmes.