©

Debašu līderu skola

Debašu līderu skola ir izglītojošs projekts skolēniem, kas ļauj apgūt ne tikai dažādas debatēm nepieciešamās zināšanas (argumentāciju, publisko runu, ievadu politikā), bet arī kritiskās domāšanas un mediju pratības prasmes, kas nepieciešamas ikvienam, bet īpaši jau topošajiem Latvijas līderiem. 

Visas nodarbības norisinās angļu valodā, kas dod iespēju praktizēt apgūto svešvalodu un uzlabot arī sekmes mācībās.

British Council pārstāvniecība Latvijā jau ceturto gadu sadarbojas ar organizāciju “QUO Tu domā?”, atbalstot ne tikai Debašu līderu skolas nodarbības mācību gada garumā (nodarbības notiek reizi mēnesī – brīvdienās), bet arī vasaras nometni jauniešiem, kā arī citas aktivitātes, kur jaunieši var pārbaudīt un praktizēt savas iegūtās zināšanas.

Projektā līdz šim piedalījušies jau 140 skolēnu un 65 pedagogi no visas Latvijas, aptverot 68 skolas. Projekta pievienotā vērtība jeb ilgtspēja tiek nodrošināta ar jauniešiem – Debašu līderu skolas absolventiem, kuri kļūst par mentoriem un nodod savu pieredzi jaunajiem dalībniekiem, iedvesmojot viņus ar savu piemēru un mudinot izmantot iegūtās prasmes. 

Šo trīs gadu laikā kopš British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbojas ar Debašu līderu skolu, ir izauguši jau vairāk nekā 30 jauniešu mentori. Mentori ir erudīti un aktīvi jauniešu līderi ar padziļinātām zināšanām par debatēm, kas nodod savas zināšanas un palīdz ar atbalstu jaunajiem debatētājiem.

Viens no uzdevumiem, kas Debašu līderu skolas jauniešiem jāpaveic, jāveido savā skolā vai reģionā debašu klubs. Šo trīs gadu laikā jau izveidoti teju 30 debašu klubi, aptverot dažādus Latvijas reģionus, piemēram, Rīgu, Jelgavu, Tukumu, Vaiņodi. Kamēr ne visās skolās izveidojušies funkcionējoši debašu klubi, teju visas dalībskolas savos mācību procesos integrējušas dažādas projektā apgūtās mācību metodes, piemēram, debates kā mācību metodi un loģikas kļūdu spēli. 

2019. gada sākumā Debašu līderu skolas jaunieši kopā ar mentoriem organizēja reģionālos turnīrus Latvijas pilsētās – Cēsīs, Tukumā, Siguldā un Rīgā. Tāpat, paralēli šīm aktivitātēm, norisinājās Latvijas Skolu debašu izlases atlase, prasmīgākajiem jaunajiem Latvijas debatētājiem gūstot iespēju pārstāvēt Latviju Pasaules Skolu debašu čempionātā Bangkokā, Taizemē, sacenšoties ar vēl 70 valstu nacionālajām izlasēm. 

2018. gadā projekta ietvaros izstrādāts inovatīvs un izcils materiāls kritiskās un loģiskās domāšanas apguvei – loģikas kļūdu galda spēle “Populists”, kas pieejama latviešu un angļu valodā. Spēle ieguvusi popularitāti visā Latvijā – gan skolās, gan neformālās izglītības nodarbībās, jo palīdz loģikas un kritiskās domāšanas apguvē jauniešiem un pieaugušajiem. Kamēr projekts “Debašu Līderu skola 2017/2018” tika nominēts no Latvijas Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvai Eiropas līmenī, gadu vēlāk, 2019. gadā, tieši galda spēle “Populists” kļuva par otro “QUO Tu domā?” projektu, kas arī tika nominēts prestižajai jaunatnes balvai. 

2019. gada rudenī tiks uzsākts projekta ceturtais posms.