©

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Jau vairāku gadu garumā British Council pārstāvniecībai Latvijā izveidojusies kvalitatīva sadarbība ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, kas ikdienā piedāvā dažādus pedagogu profesionālās pilnveides kursus.

2018. gadā īstenotas vairākas apmācības, tai skaitā pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte uz Līdsu Lielbritānijā.

2018. gada 21. augustā Rīgas pedagogiem notika pedagoģes, režisores un horeogrāfes Nikky Smedley meistarklase par radošuma attīstīšanu angļu valodas stundās sākumskolā, kuru apmeklēja 25 pedagogi. 

No 2018. gada 9. līdz 13. decembrim norisinājās Latvijas pedagogu pieredzes apmaiņas vizīte Līdsā, kur 13 dalībnieki no Rīgas izglītības iestādēm viesojās un iepazina darba organizāciju četrās Līdsas skolās: Allerton CE Primary School, Allerton High School, Rosebank Primary School un Cockburn School. Latvijas un Lielbritānijas izglītības darbinieki diskutēja par līderību, pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Latvijas viesiem bija iespēja apmeklēt atklātās nodarbības, piedalīties darba grupās.