©

Roberts Buckmasters

2018. gada 23. oktobrī Daugavpilī norisinājās 18. reģionālā metodiskā konference Latgales angļu valodas skolotājiem “Kompetencēs balstīta mācīšana un mācīšanās – ceļš uz skolēna panākumiem”, ko rīkoja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar LATE un British Council pārstāvniecību Latvijā.

Konferencē piedalījās 147 dalībnieki no visas Latgales (Daugavpils, Preiļiem, Krāslavas, Līvāniem, Dagdas, Ludzas, Zilupes, Rēzeknes, Ilūkstes, Jēkabpils u.c.) un tajā uzstājās lektori no Rīgas, kā arī viesis no Apvienotās Karalistes –Rob Dean, starptautiskais skolotājs, treneris un Pearson akadēmiskais konsultants. 

Metodiskās konferences dalībniekiem – angļu valodas skolotājiem, piedaloties divos plenēros, bija iespēja iedziļināties sekojošās tēmās – “Adding Value(s) to The ELT Classroom” un “The New Foreign Language Curriculum”, kā arī deviņos atšķirīgos semināros iegūt informāciju par radošumu, skolēnu iesaisti mācību procesā, līdzsvara izjūtu klasē, izaicinājumiem un mītiem par 21. gadsimta mācību procesu u.c.

2018. gada 11.-13. jūnijā Daugavpilī norisinājās skolotāju trenera, mācību programmu dizainera, skaņu inženiera Andrew Mark McKenzie vadītā angļu valodas skolotāju profesionālās izaugsmes programma “Temporary Forever”, kur piedalījās 30 angļu valodas skolotāji no Daugavpils pilsētas skolām.

Lekciju kurss “Temporary Forever” veidots tiem, kuri vēlas (un kuriem ir nepieciešams) redzēt un saprast jaunu perspektīvu kopumu par dažām ļoti svarīgām lietām, kā arī par veidiem, kā izmantot pieredzi praktiskā un noderīgā veidā, dodot labumu gan sev, gan apkārtējiem.

Lekciju tēma tika balstīta uz aktuālajiem jautājumiem kompetenču pieejā, pārrunājot tēmas, kas saistītas ar domāšanas veidiem, problēmu risināšanas metodēm, radošumu, atbildību, paškontroli un sadarbības iespējām. Vērtīgākās zināšanas, ko skolotāji ieguva – kā izveidot sekmīgu komunikāciju, ar attēlu palīdzību atklāt problēmas, vadīt auditoriju noteiktā virzienā, atspoguļot un rezumēt informāciju, motivēt skolēnus, izmantojot problēmu risināšanas un radošā darba zināšanas. Pedagogi apguva tādas tehnikas kā paškontroli, iegaumēšanu un atslābināšanos.