©

Valsts izglītības satura centrs

Turpinot 2017. gadā iesākto British Council sadarbību ar Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), 2018./2019. gadā British Council pārstāvniecība Latvijā turpināja atbalstīt mācību satura un pieejas pilnveides procesu ar mērķi īstenot mūsdienīgas lietpratības izglītību katrā Latvijas skolā un nodrošināja gan Lielbritānijas izglītības nozares ekspertu vizītes Latvijā, gan pieredzes apmaiņas semināru un atbalstu konferenču organizēšanā. 

“British Council pārstāvniecības Latvijā ilgtermiņa atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs. Tā mums ir iespēja rast partnerus domām un darbiem, lai iedvesmoti, ar plašāku skatu un perspektīvu mēs kopā varētu veidot lielisku izglītību katram bērnam Latvijā.”

Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

Sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, 2018. un 2019. gadā Skola2030 noorganizēja trīs konferences – Rīgā, Liepājā un Valmierā, kopumā pulcējot ap 2200 dažādu līmeņu izglītības nozares darbinieku un rīcībpolitikas veidotāju no visas Latvijas. Konferencēs piedalījās ārvalstu lektori, nodrošinot plašākas pieredzes apmaiņu. Konferences bija veltītas sākumizglītībai, pamatizglītībai un pirmsskolai. 

Īpašs notikums bija Oksfordas Universitātes vadošās pētnieces un izglītības psiholoģijas profesores Kathy Sylva lekcija par pirmsskolas mācību saturu mūsu gadsimtā un darbsemināri sākumizglītībai veltītajā konferencē Liepājā.