©

Izglītības atttīstības centrs

Izglītības attīstības centra misija ir izglītotas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veicināšana, kas ietver ne tikai darbu ar pedagogiem, bet arī jauniešiem, kas saskan ar British Council mērķiem.

Tādēļ 2016. gadā British Council pārstāvniecība Latvijā uzsāka sadarbību ar Izglītības attīstības centru, īstenojot jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektu “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties”, bet 2018. gadā tika uzsākti divi jauni projekti, no kuriem viens turpināsies līdz pat 2020. gada pavasarim.

2018. gadā notika vasaras skola pedagogiem “21. gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība”, bet 2018. gada novembrī sākās projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt kopā”.  

Projekts “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” 2016./ 2017. gadā deva iespēju 60 dalībniekiem no 12 skolām pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības prasmes, kā arī veicināt viņu medijpratības līmeni. Projekta laikā skolu komandas – gan skolēni, gan pedagogi piedalījās prasmju veidošanas darbnīcās, ekskursijās un vasaras nometnēs, kuras vadīja eksperti. Vēlāk dalībnieki paši rīkoja dažādas aktivitātes un pasākumus vietējās kopienās, piemēram, vietējās apkārtnes uzkopšanas talku, Baltā galdauta svētku svinēšanu, radošās darbnīcas u.c. aktivitātes.

Projekta dalībnieki pasākumos iesaistīja vairāk nekā 4000 vietējo kopienu pārstāvju. Šis projekts bija lielisks piemērs Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, kā var veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos, iepazīstinot skoēnus ar Latvijas kultūras aktivitātēm, kā rezultātā, izmantojot projektā iegūto pieredzi, 2018. gada rudenī Kultūras ministrija uzsāka vislatvijas projektu “Skolas soma”.

2018. gada vasaras skolā “21. gadsimta prasmes: līdzdalība, sadarbība, vienotība” 52 pedagogi un skolu vadības pārstāvji no 26 Latvijas skolām apguva profesionālās pilnveides programmu, sagatavojot un publicējot ideju krājumu par pilsoniskās līdzdalības iespējām, kas pieejams visām Latvijas skolām IAC mājas lapā. Vasaras skolas mērķis bija pilnveidot pedagogu personīgās un profesionālās kompetences izglītojamo izziņas, kritiskās domāšanas un informācijpratības sekmēšanai dažādās mācību jomās un audzināšanas darbā, apkārtējās vides izzināšanas, līdzdalības un sadarbības prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu vērtībās balstīta 21. gadsimta izglītības procesa vadīšanu.

2018. gada novembrī iesākts nozīmīgs sadarbības projekts “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kas turpināsies līdz pat 2020. gada pavasarim. Šī projekta mērķis ir organizēt virkni dažādu pasākumu dažādos Šī projekta mērķis ir organizēt virkni dažādu pasākumu dažādos Latvijas reģionos – seminārus, vasaras skolas, pieredzes apmaiņas braucienus, kultūrizglītojošas aktivitātes, skolēnu aktivitātes vietējā kopienā un skolā, viedokļu apmaiņas un sadarbības ar citām skolāmŠogad jau noticis seminārs visiem projektu dalībniekiem -15 skolu komandām, t.sk., 30 jauniešiem un 16 tālākizglītotājiem. Trīs aktīvās pirmā semināra dienās skolēni kopā ar pedagogiem iepazina dizaina domāšanas pieeju un kultūrizglītības potenciālu mācību procesā, izzināja pilsoniskās līdzdalības iespējas, mediju lomu mūsdienu sabiedrībā, meklēja savstarpējās sadarbības punktus, apzināja Latvijas vērtības un stāstus, lai tā visa rezultātā spēcinātu piederības izjūtu un vēlmi aktīvi iesaistīties un pašiem veidot sabiedrībā notiekošos procesus.

Savukārt 2019. gada pavasarī skolas viesojās pie citiem projektu partneriem dažādās Latvijas pilsētās, kopīgi veicot jēgpilnas aktivitātes, lai veicinātu sadarbību, lai novērtētu iegūto pieredzi, saprastu, ko var izmantot savā ikdienā. Dalībskolu jauniešu sadarbība tika veicināta arī iepazīstot dažādu Latvijas reģionu kukultūru kopīgos braucienos. Vairākas skolas īstenoja t.s. vēlēšanu simulācijas spēli pirms Eiroparlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā, veiconot jauniešu pilsonisko aktivitāti, analizējot politisko partiju un to līderu programmas, iepazīstinot jauniešus ar vēlēšanu norises procedūru.. 

2019. gada augustā paredzēta nometne projekta dalībniekiem, bet rudens periodā pašu dalībnieku kopīgi organizēti pasākumi vietējās kopienās, plašāka pedagogu izglītošana projektā definētajās tēmās un koference.