©

Cilvēkam.lv

Laika posmā no 2018. gada 24. novembra līdz 8. decembrim 70 dažāda vecuma Latgales iedzīvotāji no Daugavpils, Līvāniem, Rēzeknes, Preiļiem, Malnavas, Aknīstes un Krāslavas klātienē, no kuriem 50% bija krievvalodīgās kopienas pārstāvji, piedalījās apmācībās Daugavpilī, kā arī visi dalībnieki izmantoja arī tiešsaistes mācību spēli, apguva emocionālā intelekta metodes, lai pētītu un meklētu savu aizraušanos. 

Uzdevumi tiešsaistē ļāva dalībniekiem labāk izprast savus talantus, prasmes, potenciālu, kā arī uzlabot komunikācijas, stresa vadības, empātijas, pašmotivācijas prasmes, nodefinēt savas vērtības darba jomā. Savukārt priekšstatu maiņas metodes palīdzēja daudziem labāk izprast to, kā strādāt ar aizspriedumiem gan attiecībā uz iespējām atrast vai mainīt darbu, gan par sadarbības veidošanu vietējā sabiedrībā.

Pēc projekta daudzi dalībnieki ir noskaidrojuši savas nākotnes intereses un to, kā efektīvāk piedalīties Latvijas darba tirgū. Liela daļa dalībnieku savos nākotnes 15 gadu plānos minējuši tieši Latgali kā vietu, kur vēlas dzīvot, strādāt, ko vēlas attīstīt. Savukārt, projektā izmantotā “čomiņu” metode veicināja sadarbības un draudzības saišu veidošanos, dalībniekiem norādot, ka viņi plāno uzturēt attiecības arī turpmāk un pat iesaistīties kopīgos projektos darba jomā.